Denne nettportalen samordner viktige innkjøpsavtaler på vegne av 3200 bedrifter i tilsammen 9 bransjeforeninger i bygge- og anleggsnæringen.

Fordelstorget har som hensikt å koordinere og effektivisere rammeavtaler rundt viktige produkter og tjenester for bedriftenes daglige drift.

Følgende bransjeforeninger er med i Fordelstorget:

 • Byggmesterforbundet
 • EBA  – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
 • MLF – Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund
 • NAML – Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører
 • NML – Norske Murmestres Landsforening
 • Norsk Utleie Forening
 • Rørentreprenørene
 • VBL – Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund
 • VKE – Ventilasjon, kulde og energi

 

Avtalene inneholder varer og tjenester på områder som er viktige for den enkelte medlemsbedrift og for fellesskapet. Noen avtaler kan også benyttes av de ansatte.

Fordelstorget har avtaler i følgende segmenter

 • Drivstoff
 • Mobiltelefoni
 • Yrkesskadeforsikring
 • Personalforsikringer
 • Bedriftsforsikringer
 • Byggsikkerhetsgarantier
 • Mobiltelefoner, nettbrett og utstyr
 • Varebiler
 • Dekk og felger
 • Elektronisk kjørebok – Nettsider
 • Digital markedsføring – Inkassotjenester
 • Kredittvurdering